Skip Size Skip Length Skip Width Skip Height Bin Bags
2 CBM 5′ 3’4″ 2’5″ 25-35 bag 2.5 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
3 CBM 5’5″ 3’6″ 2’8″ 35-45 bags 3 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
4 CBM 5’11” 4′ 3’2″ 55-65 bags 4 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
5 CBM 8′ 4′ 3’4″ 75-85 bags 1.5 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
6 CBM 8’6″ 5′ 4′ 85-100 bags 1.5 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
8 CBM 10’6″ 5’9″ 4′ 100-120 bags 1.5 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
10 CBM 12′ 5’9″ 4’11” 120-140 bags 1.5 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
12 CBM 12’2″ 5’9″ 5’6″ 140+ 1.5 CBM Skip, Bin Skip, Waste Skip
*All sizes are approximate